Zloženie Európskeho parlamentu podľa krajín EÚ pre eurovoľby 2014

Zloženie Európskeho parlamentuZloženie Európskeho parlamentu – Eurovoľby 2014 prinesú zmeny nielen v právomociach Európskeho parlamentu a v jeho zložení, ale aj v počte europoslancov. Počet poslancov europarlamentu klesne zo súčasných 766 na 754. Dôvodom je stanovenie vrchného limitu na počet europoslancov, ktorý bol dohodnutý v rámci Lisabonskej zmluvy. V dôsledku tejto zmeny pripravia eurovoľby 2014 Nemecko o troch europoslancov, zatiaľ čo 12 ďalších krajín stratí každá po jednom kresle. Počet slovenských europoslancov sa našťastie nezmení. Aj po budúcich voľbách do Európskeho parlamentu bude mať Slovensko v Európskom parlamente 13 kresiel.

Fungovanie a zloženie Európskeho parlamentu – zmeny

Lisabonská zmluva priniesla do fungovania a zloženia Európskeho parlamentu viaceré princípy, ktoré budú platiť aj pri prípadnom rozšírení Európskej únie. Maximálny počet europoslancov bude vždy 750 + kreslo pre prezidenta Európskeho parlamentu. Žiadna krajina navyše nebude môcť mať viac ako 96 europoslancov. Toto obmedzenie je momentálne relevantné len pre poslancov Európskeho parlamentu z Nemecka.

Eurovoľby 2014 a europoslanci malých krajín

Popri veľkých krajinách sa nezabudlo ani na tie malé. Bez ohľadu na to, aké malé môžu byť jednotlivé krajiny, každá má nárok na minimálne 6 europoslancov. Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente je navyše založené na princípe tzv. degresívnej proporcionality. To znamená, že so stúpajúcim počtom obyvateľov stúpa aj zastúpenie danej krajiny v europarlamente. Toto stúpanie je však stále pomalšie.

Vďaka degresívnej proporcionalite majú krajiny s malým počtom obyvateľov v Európskom parlamente nepomerne vysoké zastúpenie. Zatiaľ čo Nemecku eurovoľby 2014 prinesú na každý milión obyvateľov 1,2 kresla v europarlamente, v prípade Malty to bude až kresiel 15. Slovensko bude po eurovoľbách zastupovať v Európskom parlamente 13 europoslancov, čo je v prepočte 2,4 kresla na milión obyvateľov.

Čo to znamená pre voľby do Európskeho parlamentu

Zloženie Európskeho parlamentu a jeho nerovné rozdelenie kresiel medzi krajinami má výrazný dopad na hlasovanie v eurovoľbách. Malé krajiny získali spolu s výrazne vyšším zastúpením aj výrazne vyššiu váhu pri hlasovaní vo voľbách do Európskeho parlamentu. Váha slovenského voliča bude mať v eurovoľbách 2014 o 20% vyššiu váhu ako váha českého voliča a viac ako dvojnásobnú váhu ako váha nemeckého, francúzskeho, britského a španielskeho voliča.

Samozrejme za predpokladu, že by eurovoľby 2014 mali vo všetkých týchto krajinách rovnakú volebnú účasť. Voľby do Európskeho parlamentu sa však na Slovensku už tradične tešia veľmi nízkej popularite. Slovensko v eurovoľbách hlasovalo len dvakrát, v oboch prípadoch bola volebná účasť najnižšia v celej histórii Európskej únie. To znamená len jediné – eurovoľby 2014 na Slovensku viac ako v iných krajinách potvrdia príslovie o tom, že na každom hlase vo voľbách záleží. Pre viac info viď tabuľku – Zloženie Európskeho parlamentu podľa krajín EÚ.

Počet obyvateľov na jedno kreslo v europarlamente Údaje po eurovoľbách
Členské krajiny Obsadenie kresiel v europarlamente v súčasnosti Obsadenie kresiel v europarlamente po eurovoľbách 2014 Rozdiel Počet obyvateľov (mil.) Súčasné usporiadanie Po EV 2014 Váha hlasu v porovnaní s Francúzskom Koľkonásobne väčšiu váhu má hlas na Malte Porovnanie váhy hlasu v eurovoľbách na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami
Nemecko 99 96 -3 82.0 828,283 854,167 1.0 12.8 106%
Francúzsko 74 74 = 64.3 868,919 868,919 1.0 13.0 109%
Veľká Británia 73 73 = 61.7 845,205 845,205 1.0 12.7 103%
Taliansko 73 73 = 60.0 821,918 821,918 1.1 12.3 98%
Španielsko 54 54 = 45.8 848,148 848,148 1.0 12.7 104%
Poľsko 51 51 = 38.1 747,059 747,059 1.2 11.2 80%
Rumunsko 33 32 -1 21.5 651,515 671,875 1.3 10.1 62%
Holandsko 26 26 = 16.4 630,769 630,769 1.4 9.5 52%
Grécko 22 21 -1 11.2 509,091 533,333 1.6 8.0 28%
Belgicko 22 21 -1 10.7 486,364 509,524 1.7 7.6 23%
Portugalsko 22 21 -1 10.6 481,818 504,762 1.7 7.6 22%
Česká republika 22 21 -1 10.5 477,273 500,000 1.7 7.5 20%
Maďarsko 22 21 -1 10.0 454,545 476,190 1.8 7.1 15%
Švédsko 20 20 = 9.2 460,000 460,000 1.9 6.9 11%
Rakúsko 19 18 -1 8.3 436,842 461,111 1.9 6.9 11%
Bulharsko 18 17 -1 7.6 422,222 447,059 1.9 6.7 8%
Dánsko 13 13 = 5.5 423,077 423,077 2.1 6.3 2%
Slovensko 13 13 = 5.4 415,385 415,385 2.1 6.2 0%
Fínsko 13 13 = 5.3 407,692 407,692 2.1 6.1 -2%
Írsko 12 11 -1 4.5 375,000 409,091 2.1 6.1 -2%
Chorvátsko 12 11 -1 4.4 366,667 400,000 2.2 6.0 -4%
Litva 12 11 -1 3.3 275,000 300,000 2.9 4.5 -28%
Slovinsko 8 8 = 2.1 262,500 262,500 3.3 3.9 -37%
Lotyšsko 9 8 -1 2.0 222,222 250,000 3.5 3.8 -40%
Estónsko 6 6 = 1.3 216,667 216,667 4.0 3.3 -48%
Cyprus 6 6 = 0.8 133,333 133,333 6.5 2.0 -68%
Luxembursko 6 6 = 0.5 83,333 83,333 10.4 1.3 -80%
Malta 6 6 = 0.4 66,667 66,667 13.0 1.0 -84%
Spolu/priemer 766 751 15 18 472,054 483,849 1.8 7.3 16%