Zelená pošta SaS: Otvorený list k Eurovoľbám 2014 všetkým tým …

Otvorený zelený list k Eurovoľbám 2014 všetkým tým, ktorým záleží na kvalite životného prostredia: Dostali sme viacero otázok na environmentálne témy, ktoré sú použité v politickom kabarete SaS „Brusel neblázni“. Radi by sme sa …

zelena-posta-eurovolby-2014

… prihovorili každému, kto nedostal odpoveď na možno aj nevypovedanú otázku.

Cieľ politického kabaretu SaS „Brusel neblázni“

Kabaret má za cieľ vyburcovať ľudí a poukázať, ako Európska únia priamo ovplyvňuje život jednotlivca na Slovensku. V žiadnom prípade nejde o znevažovanie prístupu ku ochrane životného prostredia. Ide o to, aby si ľudia uvedomili, že Brusel nie je až tak ďaleko, ako sa zdá.

Klasické vs. novodobé „úsporné“ žiarovky

Podivuhodných regulácií a nariadení z dielne Európskej únie je dosť. Pre kabaret sme vybrali len niektoré. Napríklad tému úsporných žiaroviek. Novodobé „úsporné“ žiarovky obsahujú životu nebezpečné látky, na zneškodnenie ktorých sa minie viac energie, ako keby sa používali klasické žiarovky. V nie tak dávnej minulosti sme boli vedení k úspore elektriny vypínaním svetla. Ak by sa tento návyk aplikoval pri žiarivkách, tak ich životnosť sa výrazne skráti a okrem nových výdavkov vzniká nebezpečný odpad. Koľko ľudí odnáša a skladuje vypálené žiarovky a žiarivky doma, aby ich raz za čas odniesli niekam do zberne? Oveľa menej, ako tých, čo žiarovku vyhodia hneď do smetnej nádoby, z ktorej odpad ide do spaľovne, alebo na skládku. Ich likvidáciou vznikajú možno väčšie emisie, ako pri použití klasickej žiarovky.

Európska únia a životné prostredie

Na druhej strane je úplne správne, ak Európska únia a národná legislatíva dohliadajú a regulujú produkciu emisií do životného prostredia z podnikateľskej činnosti. Otázna je však forma a miera. Nikto by nemal svojou činnosťou negatívne vplývať na životné prostredie, a tým negatívne vplývať na kvalitu života iného človeka. Motivácia Európskej únie k zavádzaniu energeticky úsporných opatrení by ale nemala byť založená na princípe zákazov a trestov, ale musí byť výsledkom vlastnej motivácie dosiahnutia finančnej úspory a uvedomenia si potreby chrániť životné prostredie. Ako sa hovorí …

“Nemôžeme hladným ľuďom dať iba rybu, treba im dať udice a naučiť ich chytať ryby.”

Obrazne povedané, ak nenaučíme ľudí vnímať kolobeh života v ekosystéme, tak dovtedy budú bez zábran rúbať dreviny v okolí potokov a zdravé stromy na štiepku, strieľať dravce, vypúšťať odpad do riek, vytvárať čierne skládky, alebo povoľovať výstavbu priemyselných hál na ornej pôde. Dôsledky v podobe záplav pociťujeme aj v týchto dňoch na viacerých miestach Slovenska.

Na záver by sme chceli poukázať na prínos environmentálnych organizácií, ktoré rôznymi formami, aj veľmi netradičnými, poukazujú na problémy v životnom prostredí s cieľom hľadať riešenia. Tento princíp sme využili aj my v našom politickom kabarete.

Anna Zemanová, kandidátka do europarlamentu a tímliderka pre životné prostredie SaS a Richard Sulík, predseda SaS

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.