Voľby do Európskeho parlamentu 2014 – jednota v rozmanitosti

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 búdú v poradí prvými voľbami od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009. Občania Európskej únie tak rozhodnú o spoločnom zložení Európskeho parlamentu, avšak v každom …

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

… štáte s vlastnými pravidlami.

Eurovolebný deň

Volebný deň sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie odlišuje. Voľby do Európskeho parlamentu 2014 sa začínajú už 22. mája v Holandsku a Veľkej Británii. Nasledujúci deň sa k aktívnym euroobčanom pridajú Íri a naši susedia Česi, ktorí budú k volebným urnám prichádzať v rozmedzí dvoch dní. Na Slovensku, v Lotyšsku, na Malte a v Taliansku je eurovolebným dňom sobota – 24. máj, pričom Taliani sa zároveň pridajú k ostatným členským štátom EÚ voliacim 25. mája.

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 a počet europoslancov

Počet europoslancov, ktorých si občania EÚ vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 v jednotlivých členských štátoch zvolia, bude taktiež rozmanitý. Pre slovenských voličov sa pri ich výbere od posledných eurovolieb v roku 2009 počty zmenia iba v prípade kandidujúcich politických subjektov. Kandidáti do europarlamentu 2014 sa nachádzajú na 29 kandidátkach (v roku 2009 ich bolo 17). V Čechách si voliči vyberú 21 europoslancov ( z pôvodných 22) z 38 kandidátnych listín.

„Ak by sa niekomu zdalo, že má Slovensko v Európskom parlamente minimálne zastúpenie, nie je to celkom pravda.“

Slováci sa s počtom 13 europoslancov nachádzajú na rovnakej priečke spolu s Fínmi a Dánmi. Najmenší počet europoslancov pripadá štátom ako Malta, Cyprus a Estónsko – zhodne po 6 zástupcov. Naopak, najviac europoslancov si v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu 2014 zvolia Nemci. Spolu 96.

Rozhodne o eurovoľbách 2014 rakúska mládež?

Nevyhnutná veková hranica pre eurovoľby 2014 je takmer vo všetkých členských štátoch Európskej únie rovnaká – 18 rokov. Hranicu dospelosti znížili iba v Rakúsku, kde od roku 2009 pripadá aktívne volebné právo na 16-ty rok života.

„To znamená, že rakúska mládež má omnoho väčší potenciál ovplyvniť zloženie europarlamentu v porovnaní s mladými ľuďmi vo veku 16 až 17 rokov z ostatných členských štátov Európskej únie.“

Táto situácia je však znamením značnej nerovnosti medzi mladými Európanmi, ktorá vyvoláva otázky o možných následkoch.

„Jednota v rozmanitosti“ v praxi

Ešte kontroverznejšia je problematika pasívneho volebného práva. Napríklad Dánovi stačí na možnosť stať sa europoslancom vek 18 rokov. Talian si však musí na svoju kandidatúru počkať do dvadsaťpäťky.

„Takže zatiaľ čo násťročný Dán bude rozhodovať o talianskej legislatíve, dsaťročný Talian nemôže kandidovať ani vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.“

Aj takto môže vyzerať „jednota v rozmanitosti“ v praxi.

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 – menej je niekedy viac

Fráza menej je niekedy viac platí v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 2014 na Slovensku obzvlášť. Malé štáty Európskej únie sú totiž pri počte svojich europoslancov oproti veľkým štátom vo výhode. Je to spôsobené tzv. princípom degresívnej proporcionality. Znamená to, že na milión nemeckých obyvateľov pripadá v europarlamente 1,2 kresla , zatiaľ čo milión Slovákov získa v prepočte 2,4 kresla.

O to viac sú voľby do Európskeho parlamentu 2014 na Slovensku dôležitejšie.

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.