Čo sa stane po voľbách do europarlamentu 2014

Voľby do europarlamentu 2014 sú s prehľadom najdôležitejšími voľbami do Európskeho parlamentu doteraz. A aj keď mnohí matne tušia, čo môžu eurovoľby ovplyvniť, len málokto skutočne vie, čo presne prinesie ich výsledok.

Voľby do europarlamentu 2014 - po voľbách

V tomto článku preto ukážeme presný postup krokov, ktoré Európska únia a členské štáty vykonajú po skončení volieb do europarlamentu 2014. Bez ohľadu na ohlásenie konkrétnych výsledkov tak bude najbližšie obdobie nepochybne zaujímavé.

1. Voľby do europarlamentu 2014

V čase 22. – 25. mája sa uskutočnia voľby do europarlamentu 2014 a jednotlivé krajiny si zvolia svojich europoslancov. Prvé výsledky eurovolieb budú zverejnené nedeľu po 23:00.

2. Stretnutie lídrov Európskej únie (27. máj)

Necelé dva dni po tom, ako skončia voľby do europarlamentu 2014, sa stretnú lídri Európskej únie, aby diskutovali o ďalšom postupe. Jednou z hlavných tém ich diskusie má byť výber budúceho predsedu eurokomisie.

3. Vytvorenie skupín v europarlamente (jún)

Tu sa ukáže, ktoré skupiny budú mať v novom europarlamente najväčšie zastúpenie. Rozhodujúce bude, či to budú ľavicoví Socialisti alebo pravicoví Ľudovci. Dôležité bude aj vytvorenie ďalších skupín, najmä to, kam sa zaradia extrémisti.

4. Stretnutie Európskej rady (26. – 27. jún)

Lídri Európskej únie sa zhromaždia na stretnutí Rady. Po navrhnutí predsedu eurokomisie začne rokovanie s europarlamentom o jeho politických prioritách a programe.

5. Ustanovujúca schôdza europarlamentu (1. – 3. júl)

Europoslanci sa oficiálne ujmú svojich kresiel. Okrem toho si zvolia svojho predsedu europarlamentu (pozor, nemýliť si s predsedom Európskej komisie) a ďalších funkcionárov.

6. Oficiálne stretnutie europarlamentných skupín (7. – 10. júl)

Tu sa stretnú jednotlivé skupiny europarlamentu, ktoré sa vytvoria podľa toho, ako skončia voľby do europarlamentu 2014.

7. Schôdza Európskeho parlamentu (14. – 17. júl)

Tu bude zvolený predseda Európskej komisie väčšinou europoslancov. Následne budú jednotliví eurokomisári potvrdení Radou a získajú pridelené svoje portfóliá.

8. Vypočutie kandidátov na eurokomisárov (september)

Tu sa kandidáti na eurokomisárov predstavia Európskemu parlamentu. Europarlament nemá právomoc odmietnuť len niektorých eurokomisárov, no má právo odmietnuť zloženie Európskej komisie ako celku.

9. Hlasovanie o všetkých eurokomisároch

V tomto finálnom kroku bude europarlament hlasovať o Európskej komisii ako celku. Až po tomto zvolení skutočne skončia voľby do europarlamentu 2014 a europarlament a Európska komisia sa budú môcť naplno pustiť do práce.

Zdroj:
1. http://www.openeuropeblog.blogspot.co.uk/2014/05/what-happens-next-after-european.html
Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.