Voľby do europarlamentu 2014 – čas zmeniť rétoriku

Voľby do europarlamentu 2014 sú nadnárodné, ale hlasovanie je často determinované kampaňou o vnútroštátnych záležitostiach na lokálnej úrovni. Politické následky vyplývajúce z výsledkov volieb do europarlamentu …

Voľby do europarlamentu 2014

… sú teda v zásade národné. Tento paradox je kľúčovou prekážkou pre európsku integráciu.

Princíp ovládajúci voľby do europarlamentu

Predstavte si, že sa zajtra konajú komunálne voľby, na ktorých sa plánujete aktívne zúčastniť. Vyhodnocujete aktivity zástupcov najsilnejšej politickej strany vo vašej obci a skúmate alternatívy navrhnuté opozíciou. Na základe týchto vašich analýz následne dospejete k finálnemu rozhodnutiu, ako budete zajtra voliť.

A teraz si predstavte, že počas volebnej noci Ústredná volebná komisia odrazu vyhlási:

„V dôsledku niekoľkých technických, administratívnych a komunikačných zlyhaní sa dnešné komunálne menia na parlamentné. Preto budú členom politických strán s najvyšším počtom hlasov udelené mandáty v Národnej rade Slovenskej republiky.“

Realita alebo fikcia?

V kontexte eurovolieb, bohužiaľ, realita. Tento trend je viac-menej princípom ovládajúcim voľby do europarlamentu.

„Voliči volia strany, aby ich odmenili alebo potrestali na základe ich doterajšej činnosti.“

Mylný odkaz od občanov

Podľa toho potom politici a rôzni „experti“ strávia niekoľko dní lúštením odkazu od občanov. Samozrejme, ho nemusia rozlúštiť správne. Raz však začnú práve títo kandidáti do Európskeho parlamentu 2014 cestovať do Bruselu a Štrasburgu. Budú tam najbližších päť rokov rozhodovať o záležitostiach, za ktoré už voliči nebudú môcť volať po zodpovednosti.

Čísla hovoria za seba

V súvislosti s voľbami do europarlamentu sa totiž uskutočnilo niekoľko prieskumov. Podľa španielského prieskumu z roku 2009 iba 13,7 % respondentov uviedlo, že vo voľbách do europarlamentu im v rohodovaní pomohli „…otázky týkajúce sa Európskej únie a Európskeho parlamentu.“

Naopak, až 58,6 % Španielov bolo pri voľbách do europarlamentu ovlyvnených práve domácou politickou scénou. Z dostupných výsledkov volieb do europarlamentu, predovšetkým z volebnej účasti, vidíme, že situácia na Slovensku nie je odlišná.

Voľby do europarlamentu 2014 – je potrebné sa znepokojovať?

„Ak zvážime, že Európska únia je jedinečná politická štruktúra, možno by pre nás nemalo byť prekvapujúce, že spôsob akým si Európania vyberajú svojich reprezentantov do inštitúcií Európskej únie, je taktiež celkom jedinečný.“

Možno, ale nemôže nás to upokojiť a viesť k nečinnosti. Je potrebné si uvedomiť, že Európska únia je orgánom rozhodujúcim nie len o prerozdeľovaní rozpočtu. Pokiaľ občania EÚ chcú (a to chcú) prostredníctvom volieb do europarlamentu vyjadriť svoj názor k európskej politike, potom skutočnosť, že voličov pri voľbách do europarlamentu ovplyvňuje národný kontext – je problémom.

Popularita vs. trest

Je možné potrestať politikov v Európskom parlamente? Je možné sympatizovať s európskou politikou, či oponovať jej? Pokiaľ si voliči vo voľbách do europarlamentu vyberajú zástupcov na základe ich popularity v úradujúcich národných parlamentoch – odpoveď znie – NIE.

Ak občania chcú mať do budúcna vplyv na politické výstupy Európskej únie a nie len nadávať v krčme pri pive, je načase zmeniť rétoriku. Dôležité sú predsa vedomosti a schopnosti človeka bojovať za presvedčenie väčšiny a ozvať sa v prípade, ak by to mohlo občanom uškodiť.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo budú voľby do europarlamentu 2014 rozhodujúce.

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.