Richard Marko, kandidát na europoslanca 2014 – rozhovor o eurovoľbách

Kandidát na europoslanca 2014 - Richard MarkoRichard Marko, kandidát na europoslanca 2014 odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany Sloboda a Solidarita o eurovoľbách 2014, Európskej únii a Európskom parlamente.

Richard Marko kandiduje v májových voľbách do europarlamentu z jedenásteho miesta. Náš kandidát na europoslanca 2014 má 39 rokov je otcom, odborníkom na daňové systémy a pilotom.

Bez majetku, známostí, štátnych zákaziek, či dotácií obstál v boji s tvrdou konkurenciou v USA. Na George Washington Univesity získal vzdelanie a skúsenosti v oblasti politiky a praktík lobistov.

Náš kandidát na europoslanca Richard Marko kategoricky odmieta korupciu a zneužívanie postu politika k osobnému prospechu. Taktiež pomáha slovenským študentom v USA a na Slovensku organizuje letnú jazykovú školu pre deti.

Kandidát na europoslanca 2014 Richard Marko odpovedá na otázky o eurovoľbách, EÚ, EP …

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za europoslanca?

Nový europarlament bude mať po prvýkrát v histórii reálnu legislatívnu moc. Potrebujeme v ňom reprezentantov, ktorí vedia post europoslanca reálne použiť. Nie takých, ktorých motiváciou je plat europoslanca a mocenské hry na Slovensku. Takmer 20 rokov som naberal skúsenosti a vedomosti v zahraničí. Prišiel čas, keď cítim, že dokážem niesť zodpovednosť voči voličom a podporiť zmeny v našej spoločnosti. Investoval som do štúdia svetovej politiky a lobistiky na George Washington University. Uspel som v tvrdej konkurencii v zahraničí bez štátnych zákaziek, či dotácií. Post europoslanca je pracovný nástroj – viem ho efektívne použiť vo váš prospech.

*****

Aký je váš postoj k Európskej únii a aké sú vaše hlavné priority, ktoré chcete v europarlamente presadzovať?

Slovensko profituje z voľného pohybu osôb, tovaru, a kapitálu – liberálne hodnoty, ktoré podporujem. S mandátom od voličov budem pracovať na odbúraní nezmyselných regulácií a zjednodušenom prístupe k eurofondom bez možností korupcie. Budem presadzovať zníženie daňového a administratívneho zaťaženia zamestnávateľov za účelom úmerného valorizovania miezd. Vzdávam sa platu europoslanca v prospech 90 záujemcov o stáž počas 5 rokov mandátu. Mám záujem, aby bol v mojom úrade reprezentovaný každý región Slovenska za účelom zlepšenia obojstrannej informovanosti.

*****

Čo považujete za hlavné problémy vo fungovaní Európskej únie?

V Európskej únii, najmä v europarlamente, nás zastupujú neschopní “politici”. Stranícke zásluhy, byť známy, či len kritizovať nestačí na využitie potenciálu postu europoslanca. K zlepšeniu života na Slovensku si musíme zvoliť zástupcov, ktorí majú reálne schopnosti  – majú skúsenosti zo sveta a kvalitné vzdelanie. To, že budeme mať “len” 13 poslancov zo 751, je svojím spôsobom dar. Stranícka príslušnosť našich europoslancov sama o sebe nič neovplyvní. Neporovnateľne dôležitejšia je preukázateľná schopnosť každého poslanca presadiť sa vo svete a efektívne lobovať za záujmy Slovenska v prostredí veľmi odlišnom od toho nášho.

*****

Ako vnímate ďalšie posilňovanie kompetencií EÚ? Ktorých kompetencií by sa národné štáty rozhodne nemali vzdať a do ktorých by Európska únia nemala vôbec zasahovať a mali by ostať vyslovene v kompetenciách národných vlád?

K radikálnemu posilňovaniu kompetencíi EÚ na úkor národných vlád nedôjde. Budem iniciovať vznik paralelného spôsobu schvaľovania žiadostí o eurofondy tak, aby slovenský žiadateľ nemusel platiť úplatky a čakať mesiace, kým môže dať ľuďom prácu. Naše vlády občanov aj v tomto smere sklamali. Som za väčšiu liberalizáciu trhu, ekonomickú integráciu v rámci Európskej únie a spriatelených ekonomík – najmä prostredníctvom transatlantickej obchodnej a investičnej dohody s USA. Vzhľadom na moje dlhodobé pôsobenie v Spojených štátoch som schopný rokovať o čo najlepších podmienkach pre našich zamestnancov, zamestnávateľov a živnostníkov, vrátane sprístupnenia štátnych zákaziek v USA bez známostí a podplácania. Na pokračovanie politickej integrácie nie je ani čas, ani priestor.

Pán Marko, kandidát na europoslanca 2014 je presvedčený, že správny europoslanec prinesie reálnu zmenu pre Slovensko.

Heslo

Som za pravé istoty – istoty, že sa sami môžeme postarať o seba a o svoju rodinu.

Kontakt

Richard Marko
Telefónne číslo: 0949 049 641
Email: kruzkujsas11@richardmarko.com

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.