Rastislav Masnyk: Dovoľte mi poďakovať sa všetkým …

Rastislav MasnykRastislav Masnyk: Priatelia, sympatizanti, voliči.

Dovoľte mi poďakovať sa Vám všetkým za podporu v eurovoľbách 2014 slovami a skutkami a za Vaše hlasy.

Rastislav Masnyk

  • Strana SaS získala 1 mandát v Európskom parlamente
  • Podiel platných hlasov predstavoval 6,66 percenta
  • Počet platných hlasov odovzdalo SaS 37 376 voličov
  • Eurovoľby 2014 - Strana SaS

    Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.