Rastislav Masnyk: Moje pôsobenie v Európskom parlamente

Právomoci a kompetencie Európskeho parlamentu sú dané najmä Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Pôsobenie poslanca Európskeho parlamentu možno vidieť v zásade v troch rovinách:

kandidat-na-europoslanca-2014-masnyk

  • neformalizované politické iniciatívy poslanca Európskeho parlamentu
  • činnosť 
poslanca v pléne Európskeho parlamentu
  • činnosť v rámci výborov Európskeho parlamentu.

Počet poslancov Európskeho parlamentu

Celkový počet poslancov Európskeho parlamentu bude vyše 750. Slovensko bude mať v Európskom parlamente 13 zástupcov. Nepomer počtu je zjavný.

Práve z tohto dôvodu potrebuje Slovensko poslancov s energiou a vôľou niečo zmeniť a v prospech Slovenska dosiahnuť.

Trinásť poslancov, ani ak by hlasovali stále všetci spolu, ostatných v rámci pléna neprehlasuje. Takýmto spôsobom však v konečnom dôsledku žiadna krajina neprehlasuje tie ostatné. Množstvo rozhodujúcich aktivít poslancov sa odohráva v kuloároch, v rámci výborov a vlastných aktivít.

Moje pôsobenie v Európskom parlamente

Moje pôsobenie v Európskom parlamente chcem zamerať na dôsledné presadzovanie záujmov Slovenskej republiky, najmä v rámci výboru pre medzinárodný obchod, pre hospodárske a menové veci, pre dopravu a cestovný ruch alebo pre regionálny rozvoj.

Doteraz som pôsobil v oblasti implementácie výrobných investícií na Slovensku. Z dennej praxe poznám problémy a oblasti, ktoré bránia hospodárskemu a následne spoločenskému a kultúrnemu rozvoju Slovenskej republiky.

Nerovnosť medzi členskými štátmi EÚ

Pretrvávajúca nerovnosť medzi členskými štátmi Európskej Únie, aj v oblasti možnosti čerpania európskych fondov, je neprijateľná a zjavne nespravodlivá.

Práve v roku 2014 mali byť platby z rozpočtov Únie v prospech slovenských poľnohospodárov vyrovnané s tými, ktorými sú už desiatky rokov obdarovávaní západoeurópski farmári. Nestalo sa. Táto zjavná nespravodlivosť bude pokračovať minimálne ďalších sedem rokov. V roku 2020 možno dôjde k zmene.

Prečo sa uchádzam o váš hlas?

  1. Mám právnické ako aj ekonomické vzdelanie, ktoré umožňuje chápať problematiku Európskej únie v celej jej šírke.
  2. Široké jazykové schopnosti -7 cudzích jazykov (mimo češtiny). Dohovorím sa priamo prakticky v celej Európskej únii.
  3. Dlhoročná prax na pomedzí Slovenska a zahraničia (zastupovanie zahraničných subjektov v SR a slovenských subjektov v zahraničí).
  4. Najlepší program spomedzi slovenských politických strán. Ten budem navyše aplikovať so zásadným dôrazom na záujmy východného Slovenska.

Na kandidátke som si sám zvolil posledné miesto, ako symbol postavenia Slovenska a zvlášť východného Slovenska v rámci EÚ.

Áno, našťastie ešte nie sme poslední, ale neobhajujúc slovenské záujmy tak , ako to robia všetci ostatní (včítane našich najbližších susedov, o starých členských štátoch ani nehovoriac), sa tými poslednými môžeme stať.

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.