Program SaS pre voľby do Európskeho parlamentu

Milý návštevník, program SaS pre voľby do Európskeho parlamentu je zložený zo šiestich častí. V prvej časti sa dozviete, čo Slovensko od vstupu do Európskej únie získalo a o čo prišlo. Druhá časť poukazuje na premeny EÚ – jej prehnané ambície, príčiny poklesu medzinárodnej konkurencieschopnosti a potreby jej modernizácie. V tretej časti sa dozviete náš postoj na pôsobenie Slovenska v Európskej únii, konkrétne minimalizácie nákladov a maximalizácie prínosov z členstva SR v EÚ, zníženie obmedzení vrátane možnosti sa slobodne rozhodovať. Štvrtá časť obsahuje Program SaS pre voľby do Európskeho parlamentu program SaS na zvýšenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a otvorenosti EÚ. Je to časť, kde sa dozviete, čo zrušiť, obmedziť alebo ako ušetriť peniaze daňovníkov, ktoré EÚ bezbreho utráca. Piata časť sa zaoberá spôsobom presadzovania programu SaS pre eurovoľby do Európskeho parlamentu. A šiesta posledná časť “Postojom SaS v kocke”, ktorú si môžete prečítať hneď pod týmto textom, je zhrnutím programu SaS pre voľby do Európskeho parlamentu.

Pre prečítanie  programu SaS pre voľby do Európskeho parlamentu  kliknite na ikonku PDF. Pre stiahnutie programu SaS kliknite na ikonku PDF pravou stranou myši a uložte si dokument do svojho počítača.
Program SaS pre voľby do Európskeho parlamentu na stiahnutie v PDF formáte