Vec: Podnet na prešetrenie korupcie u eurofondov

Strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

Vec: Podnet na prešetrenie korupcie u eurofondov v štyroch konkrétnych prípadoch

Vážené dámy a páni,
v Bratislave, dňa 02.05.14

Predpokladám, že vám je známa skutočnosť, že eurofondy korupciu priam priťahujú. Mám dojem, že na Slovensku obzvlášť. Žiaľ, musím konštatovať, že slovenská vláda korupciu prinajmenšom toleruje a aj to je dôvod, prečo korupcia na Slovensku, obzvlášť u eurofondov, nadobúda obrovské rozmery.

Preto dávam podnet a žiadam vás o prešetrenie v štyroch konkrétnych prípadoch, či nejde o zneužitie a rozkrádanie eurofondov. Na konci tohto listu sú jednotlivé prípady uvedené.

Chcem veriť, že dôkladné vyšetrenie uvedených korupčných prípadov je vo vašom eminentnom záujme a som pripravený vám poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie. Prosím dajte mi vedieť, či sa s uvedenými prípadmi budete zaoberať a aký bude ďalší priebeh vášho šetrenia.

S pozdravom

Richard Sulík
Predseda strany SaS
richard@sulik.sk, +421 903 870 100

Prípad číslo 1 (tento prípad bol už aj medializovaný):

Kamil Kubík
Hradiská 23
038 52 Sučany
Vestník č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013, 11577-MST
Predpokladaná hodnota zákazky: EUR 4 992 744.- bez DPH
Reálna hodnota zákazky: EUR 1 290 000.- bez DPH
Termín realizácie: 2014 – 2015
Víťaz: FPP partners, Paričkova 24, 821 08 Bratislava (schránková firma, nikto ich na trhu nepozná )
Hodnota: EUR 4 992 744.-
Kúpna zmluva zo dňa 15.08.2013

Prípad číslo 2:

Tribyt s.r.o.
Bajzova 4
010 01 Žilina
Číslo zmluvy: KaHR – 111SP – 1101/0534/65
Oprávnený výdavok: EUR 440 000.- bez DPH
Intenzita NFP: 50%, t.j. EUR 220 000.- bez DPH
Víťaz: Excellent CD Zvolen

Podozrivé predražené pozície:
Poz. 1: Širokopásová brúska Optimat OSWT 325QX EUR 286 000.- bez DPH. Podľa ponuky od výrobcu Weeke / Bütfering cca EUR 86 000.- bez DPH
Súťaž bola jeden krát zrušená. Niektorím reálnym uchádzačom, nebolo umožnené doručiť ponuku v prvom verejnom obstarávani a v druhom boli z nezmyselných dôvodov vylúčený.

Prípad číslo 3:

Vadin s.r.o.
Zámutov 168
094 15 Zámutov
Číslo zmluvy: KaHR – 111SP – 1201/0669/67
Oprávnený výdavok: EUR 743 700.- bez DPH
Termín realizácie: 2014 / dodávka apríl 2014 
Intenzita NFP 50%, t.j. EUR 371 850.- bez DPH
Víťaz: Excellent CD Zvolen

Keďže ani v samotnej zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nie sú uvedené konkrétne typy strojov (nehovorím o technických údajoch), ale len všeobecné označenie, napr. CNC obrábacie centrum a.t.ď., uvedená predpokladaná cena je len zo znalosti trhu a predpokladaných typov strojov cca EUR 260 000.-
Po zverejnení detailných technických údajov jednotlivých strojov je možné určiť presnú hodnotu strojov.

Prípad číslo 4:

Koradoor , s.r.o.,Vrútocká 256,
03852 Sučany
Číslo zmluvy: Výzva na predkladanie ponúk Vestník č.215/2013-zn.č. WYT 18106 z 04.11.2013
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH je 2 083 670 EUR
Termín realizácie: 2014
Intenzita NFP 50%, t.j. 1 041 835 EUR .- bez DPH
Víťaz: 1.KOLOS Real&M s.r.o Bazová 12, 821 08 Bratislava
2. Túto firmu nikto na trhu nepozná
3. FFP Partners, Bratislava

Neznáma firma, ktorá vyhrala už spomínane prípady Kubik-Sučany a bola druhá v prípade Vadim Zámutov, za Excellent CD Zvolen.
Reálna hodnota strojov na trhu je EUR 580 000.- bez DPH