Ktoré z predpisov, regulácií či nariadení EÚ si myslíte, že sa Vás netýkajú?

Európska únia nám priniesla jednoduchšie obchodovanie a cestovanie za prácou a štúdiom medzi všetkými jej krajinami. Okrem vytvorenia a upevňovania týchto princípov má Európska únia dnes však aj mnohé ďalšie ciele. Medzi ne patrí najmä boj s nezamestnanosťou a chudobou, zvýšenie zamestnanosti, dosiahnutie trvalo udržateľného rastu, zlepšenie výskumu a zlepšenie ochrany životného prostredia.

Tieto ciele sú veľmi pekné a populárne. No aj keď si to mnohí ľudia neuvedomujú, plnenie týchto cieľov vplýva často negatívne aj na životy bežných ľudí. Či už ide o drahší alebo menej pestrý tovar kvôli neefektívnym reguláciám, zvyšovanie korupcie prostredníctvom eurofondov alebo o zachraňovanie nezodpovedných krajín na úkor daňovníkov. Činnosť Európskej únie má v mnohých prípadoch veľmi reálny negatívny dopad na tvorbu pracovných miest, prosperitu ľudí a ich budúcnosť.

Zvážte si …

Ktoré z nasledujúcich zmien EÚ sa netýkajú Vás, Vašich detí, či Vašich rodičov?

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť niekoľko vybraných tém, ktorých dopad zvyčajne ľudia neprávom podceňujú. Nielen tieto témy sú dôvodom, prečo účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu nie je zbytočná.

Eurovoľby 2014 - šanca na zmenu smerovania Európskej únie

Eurobarometer Propaganda EÚ Špionáž Banková únia Svet EÚ za peniaze daňovníkov Spoločná poľnohospodárska politika EÚ Eurofondy Euroobčan Euro Regulácie EÚ Rozpočet EÚ Vystúpenie z EÚ Úradníci EÚ Spojené štáty európske Rozvojová pomoc EÚ Nezamestnanosť v EÚ Daň z finančných transakcií Práca pre mladých od EÚ Európska komisia Funkcionári EÚ Image Map