Kandidátka na poslankyňu do europarlamentu Anna Zemanová o eurovoľbách 2014 – rozhovor

Kandidátka na poslankyňu do europarlamentu Anna ZemanováAnna Zemanová, kandidátka na poslankyňu do europarlamentu odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany SaS o voľbách do Európskeho parlamentu 2014, europarlamente a Európskej únii.

Anna Zemanová kandiduje zo šiesteho miesta kandidátky SaS. V strane Sloboda a Solidarita zodpovedá za oblasť životného prostredia. Anna Zemanová získala víťaznú cenu za obhajovanie záujmov verejnosti LeaDer 2012 Award skupiny ALDE.

Nielen ako kandidátka na poslankyňu do europarlamentu, hlavne ako človek si Anna Zemanová myslím, že diskriminácia Európskej únie je pre slovenských poľnohospodárov zničujúca. Na poliach vyrastajú haly, naše lesy sa menia na holiny a nikto zo súčasných europoslancov sa nepričinil o zlepšenie týchto podmienok. Preto chce byť predĺženou rukou občanov v Európskom parlamentue a presadzovať úpravy európskej legislatívy tak, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo.

Anna Zemanová odpovedá na otázky o eurovoľbách, europarlamente …

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslankyňu do europarlamentu a čím sa zaoberáte?

Anna Zemanová – Nie všetko EKO je len EKOnomika. Téma kvality života a životného prostredia je považovaná za top agendu medzi ľuďmi. Tejto oblasti sa dlhodobo venujem a chcem prispieť k tomu, aby bola medzi ekonomickými i ekologickými riešeniami rovnováha. Som poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja a pôsobím ako špecialistka v oblasti životného prostredia a miestnych samospráv.

*****

Vo voľbách do europarlamentu 2014 kandidujete po prvý raz. S akým cieľom a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vás zvolili za poslankyňu do europarlamentu?

Chcem byť predĺženou rukou občanov v europarlamente a presadzovať úpravy európskej legislatívy tak, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo. Slovensko potrebuje v Európskom parlamente ľudí, ktorí poznajú  pozitívne i negatívne dopady európskej legislatívy a rôznych nezmyselných regulácií na každodenný život a ktorí budú obhajovať záujmy našich občanov. Patrím medzi nich.

Kandidátka na poslankyňu do europarlamentu Anna Zemanová – názor na Európsku úniu

Ako kandidátka na poslankyňu do europarlamentu, aký je váš názor na nedemokratickú povahu Európskej únie?

Anna Zemanová – Súčasná podoba Európskej únie sa odklonila od pôvodnej Schumanovskej vízie spoločnej Európy. Chápadlá socialistov a rôznych regulačných dobrákov vytvorili z Európskej únie ťažkopádny kolos odtrhnutý od skutočných potrieb bežného života človeka v demokratickej krajine.

Priority a ciele Anny Zemanovej v europarlamente

Aké budú vaše prvé tri priority v europarlamente, keď vo voľbách 2014 uspejete a budete zvolená ako kandidátka na poslankyňu do europarlamentu?

Anna Zemanová – Keď vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 ako poslankyňa do europarlamentu uspejem, prvou vecou bude hľadanie spojencov pre presadenie zásadných reforiem v europarlamente formulovaných v našom programe. Druhou počúvať odbornú i laickú verejnosť zo Slovenska a predkladať do výborov a Európskej komisie reálne témy na spoločné riešenia, poukazovať na nezmyselnosť niektorých pseudoproblémov. Treťou razantne pristúpiť k odstráneniu nerovnosti podmienok podpory našim farmárom.
Nielen ako kandidátka na poslankyňu do europarlamentu, hlavne ako človek si myslím, že táto diskriminácia Európskej únie je pre slovenských poľnohospodárov zničujúca. Zo Slovenska sa vytráca zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo. Namiesto pekného vidieku poskytujúceho zamestnanosť a osídlenie, sa Slovensko pretvára na fádnu krajinu jednostranne zameranú na produkciu obilnín a olejnín, ktoré nevieme sami zužitkovať. Na poliach vyrastajú rôzne haly, naše lesy sa menia na holiny a nikto zo súčasných slovenských europoslancov či eurposlankýň sa v Európskom parlamente nepričinil o zlepšenie týchto podmienok.

*****

Aké skúsenosti z vašej profesijnej kariéry by ste priniesli do eurparlamentu?

Bola by to požiadavka na zrozumiteľnosť formulácií pravidiel Európskej únie a na dodržiavanie pravidiel. Slovensko nemá v Európskej únii svoju víziu, aké chce byť. Ak Slovensko má prijímať eurodotácie, tak nech sú určené v prvom rade na podporu jeho trvalo udržateľného rastu a nie na nechutné plytvanie peniazmi.

*****

Ak vám dajú voliči vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 svoje hlasy, čo chcete ako europoslankyňa v europarlamente skutočne dosiahnuť?

Anna Zemanová – Keď mi dajú voliči vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 svoje hlasy, ako poslankyňa europarlamentu chcem prispieť k tomu, aby Slovensko zostalo krásnou krajinou s bohatými prírodnými zdrojmi. Na jednej strane nás Európska únia núti do zavádzania rôznych regulačných povinností, ktoré v praxi ruinujú našich podnikateľov, núti ich do nezmyselných aktivít. Vynikajúco im k tomu dopomáha aj naša vláda, ktorá niekedy uplatňuje ešte prísnejší meter, ako príde z Bruselu. Treba vyžadovať rovnováhu. Zavádzanie environmentálnych opatrení musí prichádzať postupne, s rozumom.

Kandidátka do europarlamentu a informovanosť voličov o dianí v EP

Ak vás ľudia vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v europarlamente a výsledkoch?

O dianí v europarlamente budem informovať v prvom rade prostredníctvom internetu a publikovaním stanovísk a tlačových správ cez tlačové oddelenie strany.

Prečo by sa mali voliči zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu 2014

Povedzte zopár závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu 2014 voliť?

Anna Zemanová – Jedným z najväčších dôvodov, prečo by sa mali ľudia zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu 2014, je, že svojím hlasom majú možnosť rozhodnúť nielen o svojej budúcnosti, ale aj o budúcnosti celého Slovenska. Totiž, väčšina legislatívy, ktorá ovplyvňuje náš život, sa tvorí v europarlamente, v Bruseli. Nie je jedno, či v Európskom parlamente budeme mať štatistov alebo bojovníkov za Slovensko. Noví poslanci europarlamentu budú rozhodovať o charaktere Európskej únie, o našej budúcnosti. A to nie sú frázy, to je realita.

*****

Čo by ste povedali ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú na voľbách do europarlamentu 2014 zúčastniť?

Neúčasťou v májových voľbách do europarlamentu 2014 volíme  ľudí, ktorých vlastne nechceme. Delegujeme im svoje právo rozhodovať v Európskom parlamente o nás bez nás. Vystavujeme im bianco šek na náš súkromný účet.

Volebné témy a krédo kandidátky na poslankyňu do europarlamentu Anny Zemanovej

Ktoré z európskych tém chcete v predvolebnej kampani ako kandidátka na poslankyňu do europarlamentu komunikovať?

Anna Zemanová – V predvolebnom čase eurovolieb 2014 chcem poukazovať na rôzne témy z oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva či obnoviteľných zdrojov,  ktoré budú aktuálne v tomto období v programe výborov, či na rokovaní Európskeho parlamentu.

*****

Prečo by vám voliči vo voľbách do europarlamentu 2014 mali dať svoj hlas?

Mám praktické skúsenosti z regionálnej politiky. Som ochotná ľuďom načúvať a hľadať najlepšie riešenia pre Slovensko.

*****

S akým krédom idete do nadchádzajúcich volieb do europarlamentu 2014?

Konaj lokálne a mysli globálne.

Viac info o našej kandidátke Anne Zemanovej

Pozrieť Anna Zemanová – Životopis >>
Stiahnuť leták Anna Zemanová – kandidátka do Europarlamentu >>

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.