Rastislav Masnyk – Životopis

Na tejto stránke nájdete Europass-životopis Rastislava Masnyka (osobné údaje, skúsenosti, vzdelanie a jazyky), kandidáta na europoslanca do Európskeho parlamentu za stranu SaS. Rastislav Masnyk vo voľbách do europarlamentu 2014 kandiduje z trinásteho miesta kandidátky Sloboda a Solidarita.


Europass-životopis
Rastislav Masnyk - Životopis
Osobné údaje
Titul, meno a priezvisko JUDr. Rastislav Masnyk, MBA
Adresa Trnkova 49, 040 01 Košice
Email masnyk@masnyklegal.sk
Štátna príslušnosť Slovenská republika
Dátum narodenia 7. január 1974
Skúsenosti
Od-do 2007—trvá
Pozícia Predseda dozornej rady
Organizácia KBF a.s., Košice
Od-do 2006—trvá
Pozícia Advokát a konateľ
Organizácia Masnyk Legal s.r.o.
Od-do 2002—2006
Pozícia Advokát
Organizácia Samostatne zárobkovo činná osoba
Od-do 2001—2003
Pozícia Konateľ
Organizácia KBF s.r.o., Zvolen
Od-do 2000—2002
Pozícia Asistujúci generálny právny zástupca
Organizácia U.S. Steel Košice s.r.o., Košice
Od-do 1999—2000
Pozícia Riaditeľ kancelárie prezidenta G. Eichlera
Organizácia VSŽ a.s., Košice
Od-do 1999—2000
Pozícia Člen dozornej rady
Organizácia DAM Rt, Miškolc
Od-do 1998—2000
Pozícia Člen dozornej rady
Organizácia Danieli Slovakia s.r.o.
Od-do 1998—1999
Pozícia Právnik
Organizácia VSŽ US Steel s.r.o., Košice
Od-do 1997—1998
Pozícia Právnik
Organizácia VSŽ Konzult s.r.o., Košice
Od-do 1998—1999
Pozícia Člen dozornej rady
Organizácia Danieli Slovakia s.r.o.
Vzdelanie
Od-do 2000—2002
Študijný odbor Master of Business Administration
Inštitúcia Webster University, St. Luis, USA
Od-do 1999—2000
Študijný odbor Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
Inštitúcia Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
Od-do 1992—1997
Študijný odbor Právo
Inštitúcia Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
Od-do 1996
Študijný odbor Právo európskych spoločenstiev
Inštitúcia Copenhagen University, Kodaň
Od-do 1995
Študijný odbor Prierezové štúdium
Inštitúcia Universität Osnabrück, Osnabrück
Od-do 1994
Študijný odbor Právo európskych spoločenstiev a medzinárodné súkromné právo
Inštitúcia Thames Valley University, London
Materinský jazyk Slovenčina
Ďalšie jazyky * Porozumenie Hovorenie Písanie
Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav
Angličtina C2 C2 C1 C2 C1
Nemčina C1 C1 C1 C1 B2
Španielčina C1 C1 C1 C1 B2
Francúzština C1 C1 B2 B2 B1
Ruština B2 C1 B2 B2 B1
Taliančina B2 B2 B2 B2 B1
Čestina C2 C2 C1 C1 B2
Portugalčina B2 B2 B1 B1 B1
* Sebahodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)