Kálmán Petőcz – Životopis

Na tejto stránke nájdete Europass-životopis Kálmána Petőcza, kandidáta na europoslanca do Európskeho parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita. Kálmán Petőcz vo voľbách do europarlamentu 2014 kandiduje z piateho miesta kandidátky SaS.


Europass-životopis
Kálmán Petőcz - Životopis
Osobné údaje
Titul, meno a priezvisko PhDr. Kálmán Petőcz
Adresa Hanzlíčkova 1A, 900 21 Svätý Jur, Slovensko
Email petoczkj@hotmail.com
Štátna príslušnosť Slovenská republika
Dátum narodenia 1. február 1961
Skúsenosti
Od-do 2012—trvá
Pozícia Nezávislý expert pre oblasť ľudských práv a politických analýz
Organizácia Samostatne zárobkovo činná osoba, Bratislava
Od-do 2012—trvá
Pozícia Predseda
Organizácia Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Bratislava
Od-do 2012—trvá
Pozícia Nezávislý člen
Organizácia Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Bratislava
Od-do 2006—trvá
Pozícia Externý pedagóg
Organizácia Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Bratislava International School of Liberal Arts
Od-do 1996—trvá
Pozícia Publicista
Organizácia Inštitút liberálnych štúdií, Lilium Aurum, Fórum inštitút pre výskum menšín, Inštitút pre verejné otázky, Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy, Fórum Társadalomtudományi Szemle, Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Open Society Foundation, Kalligram, Fórum spoločenskovedná revue, Matinus Nijhoff Publishers Leiden-Boston
Od-do 2010—2012
Pozícia Generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovného zaobchádzania
Organizácia Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
Od-do 2009—2010
Pozícia Hovorca
Organizácia Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku, Šamorín
Od-do 2006—2010
Pozícia Programový riaditeľ
Organizácia Fórum inšitút pre výskum menšín, Šamorín
Od-do 2006—2006
Pozícia Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí
Organizácia Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
Od-do 1999—2005
Pozícia Veľvyslanec, stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve, vedúci stálej misie
Organizácia MZV SR v Bratislave
Od-do 2001
Pozícia Podpredseda Svetovej konferencie proti rasizmu v Durbane
Organizácia MZV SR v Bratislave, Vysoký komisariát OSN pre ľudské práva v Ženeve
Od-do 2000—2001
Pozícia Predseda Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve
Organizácia MZV SR v Bratislave, Úradovňa OSN v Ženeve
Od-do 1999—2000
Pozícia Predseda Druhej výročnej konferencie zmluvných strán Druhého (pozmeneného) protokolu Dohovoru o niektorých druhoch konvenčných zbraní
Organizácia MZV SR v Bratislave, Úradovňa OSN v Ženeve
Od-do 1997—1999
Pozícia Člen správnej rady
Organizácia Slovak Foreign Policy Association, Bratislava
Od-do 1997—1998
Pozícia Podpredseda
Organizácia European Liberal, Democrat & Reform Party, Brusel
Od-do 1992—1998
Pozícia Podpredseda pre zahraničie, riaditeľ, hovorca, zahraničný tajomník
Organizácia Maďarská občianska strana, Bratislava
Od-do 1992—1998
Pozícia Člen Správnej rady
Organizácia Nadácia Sándora Máraiho, Bratislava
Od-do 1997
Pozícia Člen
Organizácia Ústredná referendová komisia, Bratislava
Od-do 1996—1997
Pozícia Člen Správnej rady
Organizácia Nadácia Civitas – Civitas Alapítvány, Kolárovo
Od-do 1995—1997
Pozícia Člen Správnej rady
Organizácia Inštitút liberálnych štúdií, Bratislava
Od-do 1994—1996
Pozícia Člen Správnej rady
Organizácia Nadácia Fórum – Fórum Alapítvány, Dunajská Streda
Od-do 1991—1992
Pozícia Poradca podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky
Organizácia Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava
Od-do 1987—1991
Pozícia Výskumný pracovník
Organizácia Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a športu, Bratislava
Od-do 1984—1987
Pozícia Odborný pracovník
Organizácia Študijné a informačné stredisko a ústredná knižnica Univerzity Komenského, Bratislava
Vzdelanie
Od-do 1997
Študijný odbor Politický, spoločenský a ekonomický systém v USA, kultúra a demokracia
Inštitúcia German Marshall Fund, Washington, D.C.
Od-do 1994
Študijný odbor Politický a volebný systém v USA
Inštitúcia USAID, Washington, D.C.
Od-do 1993
Študijný odbor Politika Liberálnych demokratov vo Veľkej Británii
Inštitúcia Vzdelávací program Liberal Democrats, Londýn a Brighton
Od-do 1979—1984
Študijný odbor Filozofia-fyzika
Inštitúcia Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Od-do 1975—1979
Inštitúcia Gymnázium Komárno
Materinský jazyk Maďarčina; slovenčina na úrovni materinského jazyka.
Ďalšie jazyky * Porozumenie Hovorenie Písanie
Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav
Angličtina C1 C2 C1 C1 C1
Čeština C2 C2 C1 C1 C1
Nemčina B2 C1 B1 B1 B1
Francúzština B1 B2 B1 B1 B1
Ruština B2 C1 B1 B1 B1
* Sebahodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)