Ján Oravec – Životopis

Na tejto stránke nájdete Europass-životopis Jána Oravca (osobné údaje, skúsenosti, vzdelanie a jazyky), kandidáta na europoslanca do Európskeho parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita. Ján Oravec je lídrom kandidátky SaS.

Europass-životopis Ján Oravec - Životopis
Osobné údaje
Titul, meno a priezvisko PhDr. Ján Oravec, Csc
Adresa Číslo 23, 906 33 Rozbehy, Slovensko
Email joravec64@gmail.com
Štátna príslušnosť Slovenská republika
Dátum narodenia 6. jún 1964
Skúsenosti
Od-do 2013—trvá
Pozícia Člen predsedníctva
Organizácia Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel
Od-do 2005—trvá
Pozícia Člen Vedeckej rady
Organizácia Národohospodárska fakulta VŠE, Praha
Od-do 2004—trvá
Pozícia Člen
Organizácia Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel
Od-do 2004—trvá
Pozícia Zástupca slovenských zamestnávateľov
Organizácia Medzinárodná organizácia zamestnávateľov (IOE)pri Medzinárodnej organizácii práce (MOP), Ženeva
Od-do 2004—trvá
Pozícia Zástupca slovenských zamestnávateľov
Organizácia Medzinárodná organizácia zamestnávateľov (BIAC) pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Paríž
Od-do 2004—trvá
Pozícia Člen
Organizácia Výbor pre regulačnú politiku OECD, Paríž
Od-do 2004—trvá
Pozícia Člen prezídia a predseda Výboru pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy
Organizácia Republiková únia zamestnávateľov, Bratislava
Od-do 2004—trvá
Pozícia Zástupca zamestnávateľov
Organizácia Hospodárska a sociálna rada SR, Bratislava
Od-do 2003—trvá
Pozícia Prezident
Organizácia Združenie podnikateľov Slovenska, Bratislava
Od-do 1997—trvá
Pozícia Zakladajúci člen a prezident
Organizácia Združenie daňových poplatníkov Slovenska, Bratislava
Od-do 1992—trvá
Pozícia Majiteľ
Organizácia Catallaxia, s.r.o., Cerová
Od-do 2008—2013
Pozícia Viceprezident
Organizácia Európska asociácia malých a stredných podnikateľov, Brusel
Od-do 1992—2013
Pozícia Zakladajúci člen a prezident
Organizácia Nadácia F. A. Hayeka, Bratislava
Od-do 2002—2007
Pozícia Člen Dozornej rady
Organizácia Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratíslava
Od-do 2002—2006
Pozícia Externý člen Kolégia ministra financií SR
Organizácia Ministerstvo financií SR, Bratislava
Od-do 2001—2002
Pozícia Člen Dozornej rady
Organizácia Transpetrol, a.s., Bratislava
Od-do 1999—2002
Pozícia Podpredseda
Organizácia Rada vlády SR pre vedu a techniku, Bratislava
Od-do 1999—2002
Pozícia Predseda Správnej rady
Organizácia Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava
Od-do 1999—2002
Pozícia Člen Dozornej rady
Organizácia SSE, š.p., neskôr SSE a.s., Žilina
Od-do 1999—2002
Pozícia Člen Dozornej rady
Organizácia Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
Od-do 1999—2002
Pozícia Generálny riaditeľ Sekcie stratégie
Organizácia Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
Od-do 1999—2002
Pozícia Zástupca SR
Organizácia Ekonomické výbory OECD, Paríž
Od-do 1999—2001
Pozícia Člen Správnej rady
Organizácia Slovenský poprivatizačný fond, Bratislava
Od-do 1993—1995
Pozícia Riaditeľ Oddelenia investičných analýz
Organizácia Devín Banka a.s., Bratislava
Od-do 1991—1993
Pozícia Manažér
Organizácia Podnikateľský investičný fond, Bratislava
Od-do 1987—1990
Pozícia Výskumný pracovník
Organizácia Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Vzdelanie
Od-do 1996
Študijný odbor Obhajoba dizertačnej práce na tému Úloha štátu v ekonomike
Inštitúcia Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Od-do 1993—1995
Študijný odbor Bankovníctvo
Inštitúcia The Southern Methodist University, Dallas
Od-do 1994
Študijný odbor Business Administration
Inštitúcia The Swinburne University of Technology, Melbourne
Od-do 1982—1988
Študijný odbor Filozofia a politická ekonómia
Inštitúcia Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Od-do 1978—1982
Inštitúcia Gymnázium Senica
Materinský jazyk Slovenčina
Ďalšie jazyky * Porozumenie Hovorenie Písanie
Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav
Angličtina C2 C2 C2 C2 C2
Ruština C2 C2 C2 C2 C2
Čeština C2 C2 C2 C2 C2
Nemčina B1 B1 A2 A1 A1
* Sebahodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)