Anna Zemanová – Životopis

Na tejto stránke nájdete Europass-životopis Anny Zemanovej (osobné údaje, skúsenosti, vzdelanie a jazyky), kandidátky na europoslankyňu do Európskeho parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita. Anna Zemanová v eurovoľbách 2014 kandiduje zo šiesteho miesta kandidátky SaS.


Europass-životopis
Anna Zemanová, kandidátka na europoslankyňu - Životopis
Osobné údaje
Titul, meno a priezvisko RNDr. Anna Zemanová
Adresa Koncová 25, 831 07 Bratislava, Slovensko
Email zemanova.bsk@gmail.com
Štátna príslušnosť Slovenská republika
Dátum narodenia 12. september 1959
Skúsenosti
Od-do 2010—trvá
Pozícia Členka Dozornej rady
Organizácia Regionálne cesty Bratislava a.s., Bratislava
Od-do 2010—trvá
Pozícia Členka Správnej rady
Organizácia Občianske združenie Malé Karpaty, Veľké Leváre
Od-do 2009—trvá
Pozícia Poslankyňa
Organizácia Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava
Od-do 2004—2005
Pozícia Členka Správnej rady
Organizácia Občianske združenie Vajnorský okrášľovací spolok, Bratislava
Od-do 1996—trvá
Pozícia Samostatne zárobkovo činná osoba
Organizácia RNDr. Anna Zemanová-Natura
Od-do 2011—2012
Pozícia Členka Dozornej rady
Organizácia SVP, š.p., Banská Štiavnica
Od-do 2009—2011
Pozícia Analytička
Organizácia ČSOB a.s.
Od-do 2007—2009
Pozícia Vedúca oddelenia komunálnych úverov
Organizácia Istrobanka a.s.
Od-do 2002—2006
Pozícia Starostka
Organizácia Mestská časť Bratislava-Vajnory
Od-do 1993—2002
Pozícia Riaditeľka
Organizácia Asociácia priemyslu a ochrany prírody, Bratislava
Od-do 1992—1993
Pozícia Riaditeľka
Organizácia Stredisko štátnej ochrany prírody, Bratislava
Od-do 1991—1992
Pozícia Odborná referentka
Organizácia Mestská správa pamiatkovej starostlivoti a ochrany prírody, Bratislava
Od-do 1989—1991
Pozícia Inšpektorka ochrany prírody
Organizácia ObNV Bratislava V
Od-do 1987—1989
Organizácia Materská dovolenka
Od-do 1986—1987
Pozícia Odborná referentka
Organizácia Dopravoprojekt
Od-do 1984—1985
Organizácia Materská dovolenka
Od-do 1983—1984
Pozícia Asistentka
Organizácia Katedra Inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
Vzdelanie
Od-do 1978—1983
Študijný odbor Inžinierska geológia, hydrogeológia a úžitková geofyzika
Inštitúcia Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Od-do 1974—1978
Inštitúcia Gymnázium L. Novomestského, Bratislava
Materinský jazyk Slovenčina
Ďalšie jazyky * Porozumenie Hovorenie Písanie
Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav
Angličtina B2 B2 B1 B1 B1
Francúzština B1 B1 A2 A2 A2
Ruština B1 B1 B1 B1 B1
Taliančina A1 A1 A1 A1 A1
* Sebahodnotenie podľa Spoločnéhoeurópskeho referenčného rámca (CEF)