Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu Pavol Podolay o eurovoľbách 2014 – rozhovor

Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu - Pavol PodolayPavol Podolay, kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu odpovedá na otázky tlačového oddelenia strany SaS o eurovoľbách 2014, Európskej únii a Európskom parlamente.

Pavol Podolay kandiduje zo siedmeho miesta kandidátky strany Sloboda a Solidarita. V Európskom parlamente sa chce zamerať na oblasť hospodárstva a regionálneho rozvoja, kde chce využiť aj svoje dlhoročné skúsenosti v spolupráci medzi Nemeckom a Slovenskom a v zahraničnej politike Slobodného štátu Bavorsko.

 Pavol Podolay by chcel docieliť silné a prosperujúce Slovensko. Vzorom mu je práve Bavorsko, kde prežil značnú časť svojho života a videl, čo sa dobrou politikou dá z jednej chudobnej krajiny urobiť.

Nasledujúci a predošlý rozhovor kandidátov do europarlamentu 2014 za SaS

 • Kandidátka na poslankyňu do europarlamentu 2014 Anna Zemanová >>
 • 
Kandidát do EP 2014 za SaS Ján Oravec >>
 • Pavol Podolay odpovedá na otázky o voľbách, Európskom parlamente …

  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca do Európskeho parlamentu a aké je vaše zamestnanie?

  Pavol Podolay – Moje dlhoročné aktivity v prospech Slovenska, osobné nasadenie pri prezentácii Slovenskej republiky v Nemecku si všimla práve strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá pri výbere svojich kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu nepozerá na stranícky preukaz. Ponúknutú kandidatúru strany Sloboda a Solidarita som sa rozhodol prijať, aby som mohol zúročiť skúsenosti vyše 30-ročného života v demokratickej cudzine – v Bavorsku, kde som sa angažoval hlavne v prospech rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Po 28 rokoch práce na Technickej univerzite v Mníchove sa teraz plne venujem práci v Nemecko-slovenskej hospodárskej únii, kde som vyše 10 rokov prezidentom. Nie som členom SaS, ale chcel by som presadzovať európsku politiku SaS v Európskom parlamente, pretože tá jediná háji záujmy slovenských občanov voči diktátu z Bruselu. Chcem, aby kvalita života na Slovensku bola na úrovni modernej Európy.

  *****

  V eurovoľbách 2014 kandidujete po prvý raz. S akými cieľmi a sľubmi chcete presvedčiť voličov, aby vám dali svoj hlas, zvolili vás za poslanca do Európskeho parlamentu?

  Áno, na poslanca do Európskeho parlamentu kandidujem po prvýkrát. Chcem využiť v prospech Slovenska moje dlhoročné hospodárske a politické skúsenosti v Nemecku, ako aj rozsiahle kontakty na nemeckých politikov a poslancov v Európskom parlamente. Ako dobre vieme, bez ich podpory sa v Európskom parlamente nedá nič presadiť. Tu mi prídu vhod aj moje skvelé znalosti nemčiny. Nie som a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany na Slovensku, preto ako kandidát na poslanca Európskeho parlamentu nie som zaviazaný žiadnemu politickému zoskupeniu a tým, že nemám sponzorov, ani žiadnym finančným skupinám.

  *****

  Kandidát na poslanca Pavol Podolay a jeho názory na Európsku úniu

  Aký je váš názor ako kandidáta na poslanca do Európskeho parlamentu na nedemokratickú povahu Európskej únie?

  Pavol Podolay – Nielen ako kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu, hlavne ako človek, si už dlhšiu dobu uvedomujem, že je skutočne najvyšší čas, aby sa nedemokratický vývoj v Európskej únii zastavil a táto zmena sa začala práve z europarlamentu, ktorý bude mať po prvý raz v histórii viac právomocí. Bude teda na budúcich europoslancoch, ako sa zhostia tejto úlohy. To je aj jeden z hlavných dôvodov mojej kandidatúry na poslanca do Európskeho parlamentu.

  *****

  Čo podľa vás slovenská verejnosť o Európskom parlamente nevie a mala by?

  Podľa mňa je málo známy fakt, že zdatný poslanec aj v sedemstotridsaťpočetnom parlamente môže značne ovplyvňovať celkovú prácu Európskeho parlamentu.

  Občania nevedia, že svojimi podnetmi prostredníctvom europoslancov v EP môžu priamo ovplyvňovať tvorbu európskej legislatívy.

  Verejnosť nie je dostatočne informovaná o právomociach Európskeho parlamentu. Na Slovensku sa akosi vžila predstava, že legislatívna činnosť Európskeho parlamentu sa ich priamo nedotýka, čo nie je pravda, pretože 60 až 70 % legislatívy je implementovaných národnými parlamentmi do národnej legislatívy a priamo ovplyvňuje život ľudí v členských krajinách, teda aj na Slovensku.

  *****

  Priority a ciele Pavla Podolaya v Európskom parlamente

  Aké budú vaše prvé tri priority v EP, keď v eurovoľbách 2014 uspejete a budete zvolený za poslanca Európskeho parlamentu?

  Pavol Podolay – Keď mi ľudia dajú svoju dôveru a v eurovoľbách 2014 ma zvolia za svojho europoslanca, mám sedem priorít, ktoré chcem začať presadzovať:

  1. Som proti financovaniu nezodpovedných štátov a bánk z peňazí občanov.
  2. Som proti harmonizácii daní v Európskej únii, konkurencia musí zostať.
  3. Je potrebné konečne zastaviť úpadok slovenského poľnohospodárstva zmenou politiky v Európskej únii.
  4. Som za skutočnú liberalizáciu vnútorného trhu.
  5. Som za zrušenie všetkých nezmyselných regulácii, ktoré produkujú byrokrati v Bruseli.
  6. Eurofondy treba započítať s platbami do Európskej únie, na tom Slovensko môže len získať.
  7. Som za jedno sídlo Európskeho parlamentu, aby sa ušetrili prostriedky rozpočtu Európskej únie.

  *****

  Aké kľúčové skúsenosti z vašej profesijnej histórie by ste priniesli do Európskeho parlamentu?

  V Európskom parlamente sa chcem zamerať na oblasť hospodárstva, regionálneho rozvoja a zahraničnej politiky. Tu som získal v Nemecku veľa skúseností a cenných kontaktov do Európskeho a nemeckého parlamentu, parlamentu Bavorska, ako aj do vlád Spolkovej republiky Nemecka a Slobodného štátu Bavorsko. Aby som si rozšíril obzor aj na tomto poli, tak som v pokročilom veku študoval na Vysokej škole pre politiku pri univerzite LMU v Mníchove.

  *****

  Ak vám dajú voliči v eurovoľbách 2014 svoje hlasy, čo chcete ako poslanec v Európskom parlamente skutočne dosiahnuť? Aké zmeny?

  Ako poslanec v Európskom parlamente chcem zlepšiť poľnohospodársku politiku Európskej únie voči Slovensku, stopnúť financovanie nezodpovedných štátov a bánk, dosiahnuť skutočnú liberalizáciu vnútorného trhu, zrušiť nezmyselné regulácie (žiarovky, vysávače a iné) …

  *****

  Slovenské médiá, slovenskí europoslanci a informovanosť o dianí v Európskom parlamente

  Informujú podľa vás slovenské médiá o dianí v Európskom parlamente a o práci našich súčasných europoslancov verejnosť dostatočne? Ak nie, prečo myslíte, že to tak je?

  Pavol Podolay: Naše médiá určite o dianí v Európskom parlamente a o práci slovenských europoslancov neinformujú verejnosť dostatočne, čo sa potom odráža aj na nezáujme voličov o eurovoľby. Len pre príklad uvediem, že voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konali dvakrát a v obidvoch prípadoch bola účasť najnižšia v histórii Európskej únie. V 2004 volilo len 16,96% voličov a v roku 2009 voľby do Európskeho parlamentu oslovili len 19,63% Slovákov. Pritom vyše 60 percent zákonov a predpisov prichádza práve z Bruselu a preto ma ten nezáujem o eurovoľby skutočne zaráža. Pravdepodobne redakcie nemajú o aktivitách slovenských europoslancov ani moc čo písať.

  *****

  Vyvíjajú podľa vás naši súčasní slovenskí europoslanci dostatočné množstvo aktivít v záujme Slovenska a v prospech ľudí žijúcich na Slovensku?

  Slovenskí europoslanci určite nevyvíjajú dostatočné aktivity v prospech Slovenska, čo je možno spôsobené aj nedostatkom ich priamych kontaktov na vplyvných europoslancov a národných politikov. Bez ich podpory súčasní poslanci v Európskom parlamente nič nepresadia.

  *****

  Ak vás voliči v eurovoľbách 2014 zvolia, ako ich chcete informovať o dianí v Európskom parlamente a vašich dosiahnutých výsledkoch?

  Verejne sa zaväzujem, že v prípade zvolenia v eurovoľbách za poslanca Európskeho parlamentu počas svojho päťročného mandátu navštívim všetky mestá a obce na Slovensku a zavediem pre občanov “horúcu linku s Bruselom”, aby som k nim bol čo najbližšie.

  *****

  Prečo by mali ľudia v eurovoľbách 2014 prísť voliť

  Vymenujte 5 závažných dôvodov, prečo by mali ísť ľudia v nadchádzajúcich eurovoľbách 2014 voliť?

  1. Každý volič by si mal uvedomiť, že tým svojím lístkom v eurovoľbách 2014 vlastne dáva plné kompetencie a plnú  právomoc tomu europoslancovi, ktorý bude zvolený, aby ovplyvňoval zákony v Europskom parlamente, ktoré budú následne ovplyvňovať život krajín Európskej únie. Väčšina tej legislatívy, ktorá bude v europarlamente prijatá, bude musieť byť prenesená do národnej legislatívy, bude teda ovplyvňovať aj naše slovenské zákony.
  2. Aj preto, že žijeme v demokracii a keď chceme, aby táto demokracia nielen vydržala, ale aj pevnela a bola spravodlivejšia, platí, že čím bude spoluúčasť v eurovoľbách 2014 väčšia – tým lepšia a kvalitnejšia bude spoločnosť. Je preukázané, že tí, čo sa zúčastnia volieb, potom aj sledujú ľudí, ktorých zvolili, ako odvádzajú prácu a či plnia volebné sľuby.
  3. Európsky parlament reprezentuje Európsku úniu ako jedna z troch hlavných inštitúcií. Navyše poslanec do Európskeho parlamentu je priamo voliteľný, čiže občan môže rozhodnúť o tom, kto ho v Európskom parlamente bude zastupovať. 
To sú dôvody, pre ktoré by sa naši občania mali určite eurovolieb 2014 zúčastniť.
  4. Ľudia by si mali uvedomiť, že Európska únia je priestor stability a bezpečnosti. Je to priestor vysokej efektívnosti a prosperity, je to priestor, v ktorom sa voľne pohybuje kapitál, ľudia, tovary. Európska únia je priestor, ktorý môže súťažiť aj v súčasnom globálnom svete s takými veľmocami ako je Čína a India. To by sa malo nielen udržať, ale aj vylepšovať.
  5. Slovensko je už neoddeliteľnou súčasťou Európske únie. So vstupom do Schengenu a do eurozóny sa naša integrácia v podstate zavŕšila a myslím si, že aj slovenskí občania pociťujú pozitívny vplyv Európskej únie.

  *****

  Aký odkaz by ste chceli zanechať ľuďom, ktorí váhajú, či sa majú eurovolieb 2014 zúčastniť?

  Nenechajte si vziať svoj hlas v eurovoľbách 2014 a voľte stranu, ktorá dodržuje slovo, ktoré dala voličom pred voľbami. Taká na Slovensku existuje.

  *****

  Na základe čoho by sa mali ľudia v eurovoľbách 2014 rozhodovať?

  V eurovoľbách 2014 by sa mali ľudia rozhodovať podľa toho, ktorá politická strana na Slovensku presadzuje reálnu európsku politiku, je za dodržiavanie zmlúv a dohôd a nepritakáva na všetko, čo nadiktuje Brusel.

  *****

  Predvolebné témy a krédo kandidáta na poslanca do Európskeho parlamentu Pavla Podolaya

  Ktoré z európskych tém chcete vo svojej predvolebnej kampani komunikovať?

  Pavol Podolay – Sú to témy ako: financovanie nezodpovedných štátov a bánk z peňazí občanov, harmonizácia daní v Európskej únii, ktorá by poškodila Slovensko, úpadok slovenského poľnohospodárstva zlou politikou EÚ voči Slovensku, nezmyselné regulácie z Bruselu, ktoré sťažujú život podnikateľom aj občanom.

  Nepochybne to budú aj témy súvisiace s riešením súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, s riešením otázok zamestnanosti a sociálnej únosnosti hospodárskeho vývoja v celoeurópskom meradle, ale aj na Slovensku.

  Mám starosť aj o regióny – východné Slovensko, Košický a Prešovský kraj, Banskobystrický kraj a niektoré okresy Žilinského kraja. Budem sa ako europoslanec snažiť o to, čo môže Európska únia do budúcna pre tieto regióny priniesť.

  Chcel by som silné a prosperujúce Slovensko, ktoré sa prejaví v prosperite štátu a občanov. Vzorom mi je práve Bavorsko, kde som prežil značnú časť môjho života a videl som, čo sa dobrou politikou dá z jednej chudobnej krajiny urobiť.

  *****

  Prečo by vám ľudia vo voľbách do Európskeho parlamentu mali dať svoj hlas?

  Budem 7 dní v týždni ich poslancom v Európskom parlamente a budem tam suverénne hájiť záujmy Slovenskej republiky. Pri podpore záujmov Slovenska a jeho občanov v Európskom parlamente využijem svoje rozsiahle kontakty na nemeckých politikov a poslancov. Aj preto kandidujem pod číslom 7.

  *****

  S akým krédom idete do nadchádzajúcich eurovolieb 2014?

  Začínal som v roku 1964 pri operáciách srdca v Bratislave, bol som aj pri prvej transplantácii srdca v Európe. Teraz, v roku 2014 chcem v Bruseli vdýchnuť život slovenskej politike. Som presvedčený, že sa mi to s podporou voličov aj podarí.

  Prestaňme byť len figúrkami v rukách Bruselu!

  Pre viac info kliknite na odkaz

  Pozrieť Pavol Podolay – Životopis >>
  Stiahnuť leták Pavol Podolay kandidáta č. 7 za SaS >>

  Eurovoľby 2014 - Strana SaS

  Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.