Rozhovor s J. Oravcom kandidátom do Európskeho parlamentu 2014 pre Aktuality.sk – prvá časť

Aktuality.sk: Prečo sa uchádzate o miesto v Európskom parlamente na kandidátke strany SaS, keď ste predtým boli neúspešný?

Kandidát do Európskeho parlamentu 2014 - Ján  Oravec

Ján Oravec, kandidát do Európskeho parlamentu 2014 za stranu SaS: V roku 2009 som mal ako líder kandidátky do Európskeho parlamentu dva ciele. Po prvé, pomôcť v rozbehu vtedy začínajúcej liberálnej strane, ktorú Slovensko potrebuje ako soľ. To sa podarilo, pretože po voľbách do Európskeho parlamentu sa o SaS prestalo hovoriť len ako o internetovej strane a všetci ju začali po prvý raz brať vážne. Druhým mojím cieľom bolo dostať SaS do Európskeho parlamentu, k čomu vtedy chýbali SaS 1 až 2 mesiace existencie pred voľbami. Vzhľadom na uvedené sa strana po zrelej úvahe rozhodla opätovne mi ponúknuť vedenie kandidátky do Európskeho parlamentu 2014 a ja som po rovnako zrelej úvahe túto ponuku prijal.

*****

Nesúvisí vaše opätovné kandidovanie do Európskeho parlamentu 2014 aj s nejakým výrazným postavením podnikateľských skupín v strane SaS?

Ján Oravec: Nesúvisí. Ja kandidujem do Európskeho parlamentu 2014 ako nestranník a zároveň prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Podnikateľské skupiny v strane SaS neexistujú, takže ani „s nejakým výrazným postavením“.

*****

Aj keď ste na kandidátke na prvom mieste, tak som zaregistroval iba reklamu iba R. Sulíka a L. Nicholsonovej, ktorí sú na druhom a treťom mieste. Prečo?

Ján Oravec: Naša predvolebná kampaň do Európskeho parlamentu 2014 je postavená na promovaní prvej trojice na kandidátke, tzv. top kandidátov. Od februára máme 300 rovnomerne rozdelených bilbordov. To však neznamená, že sú rovnako rovnomerne rozdelené po celom území Slovenska. Niekde má viac bilbordov jeden kandidát do Európskeho parlamentu, inde zasa iný. Čo sa týka internetu, verím, že v posledných týždňoch kampane do Európskeho parlamentu 2014 zaregistrujete aj mňa.

*****

Kto financuje vašu kampaň, keďže nie ste členom SaS?

Ján Oravec: Rozpočet celej predvolebnej kampane do Európskeho parlamentu 2014 je 180 000 eur, z toho 120 000 tvoria vlastné prostriedky strany a 60 000 moja pôžička strane.

*****

Prečo sa uchádzate o post europoslanca?

Ján Oravec: Pre voľby do Európskeho parlamentu 2014 sme pripravili program pre tých slovenských voličov, ktorí si svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí predstavujú v Európskej únii. Ale zároveň si uvedomujú, že nasledujúcich päť rokov môže byť kľúčových pre budúci osud Európskej únie, ktorá bez reforiem nemusí prežiť. Ja disponujem dlhoročnými skúsenosťami s presadzovaním zmien na zlepšovanie podnikateľského prostredia u nás, z pôsobenia v Európskej únii inštitúciách ešte pred vstupom SR do EÚ, ale aj počas celého obdobia od vstupu SR do EÚ v máji 2004. Chcel by som, aby sa z Európy opäť stalo dobré miesto pre podnikanie. Moje krédo: „úlohou politikov u nás aj v Európe nie je hrať sa na Jánošíkov, bohapusto prerozdeľovať, ale vytvárať čo najlepšie podmienky pre tých, ktorí zamestnávajú a vytvárajú hodnoty“.

*****

Ako by ste zhodnotili prácu dosluhujúcich slovenských europoslancov?

Ján Oravec: Až na vzácne výnimky by som im dal nedostatočnú. Myslím, že za všetko hovorí fakt, že počas ich päťročného funkčného obdobia v Európskom parlamente o nich výraznejšie nebolo počuť. Stalo sa tak až prakticky na sklonku tohto obdobia, aj to len vrcholne nevhodným spôsobom, keď sa europoslankyňa Záborská z Bruselu zapojila do diskusie o nenominovaní Mira Šatana na olympijské hry, čo označila za neprípustnú diskrimináciu hráča na základe veku. Pritom pasivita našich europoslancov v Európskom parlamente je ešte ten lepší prípad. Horšie totiž je, keď aktívne hlasujú za niečo, čo je v príkrom rozpore so záujmami Slovenska, čoho príkladom je nedávne hlasovanie všetkých piatich poslancov za Smer v prípade tzv. nového rámca pre energetiku a boj proti klimatickým zmenám, ktorý v Európskom parlamente prešiel aj kvôli súhlasu smeráckych europoslancov.

Ján Oravec,
Líder kandidátky SaS do eurovolieb 2014

Kandidát do Európskeho parlamentu 2014 Ján Oravec a jeho krédo:

Úlohou politikov u nás aj v Európe nie je hrať sa na Jánošíkov a bohapusto prerozdeľovať, ale vytvárať čo najlepšie podmienky pre tých, ktorí zamestnávajú a vytvárajú hodnoty.

Ďalšie informácie

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.