Rozhovor s Jánom Oravcom o Európskej únii pre Aktuality.sk – druhá časť

Aktuality.sk: Čo by ste chceli prioritne presadzovať v Európskom parlamente, pokiaľ by ste uspeli vo voľbách? A Prečo?

Ján Oravec a Európska únia
Ján Oravec o Európskej únii | Presadzovať nevyhnutné reformy Európskej únie:

  • Európska únia bude dobre fungovať len vtedy keď jej členské krajiny budú mať liberalizovanú ekonomiku s reformovaným verejným sektorom a sociálnym systémom, pričom v rámci Európskej únie bude umožnená inštitucionálna konkurencia.
  • Obhajovať dosiahnutý stupeň integrácie tam, kde to preukázateľne funguje, čo je vnútorný trh a 4 základné ekonomické slobody Európskej únie. Slovenskí občania oceňujú možnosť cestovať, študovať, pracovať a podnikať v celej Európskej únii a tieto možnosti musia zostať zachované.
  • Presadzovať zásadné zlepšenie podmienok pre podnikanie na úrovni Európskej únie, vrátane zrušenia mnohých existujúcich nezmyselných a zbytočných regulácií a neprijímania nových.

*****

Ste za to, aby Európska únia mohla rozhodovať o priamych daniach?

Ján Oravec: Nie, Európska únia nemá čo rozhodovať o priamych daniach. Táto oblasť patrí do kompetencie členských štátov a tak by to aj malo zostať. Daňová harmonizácia nie je v záujme Slovenska ani Európskej únie ako celku. Pre Slovensko by určite znamenala vyššie daňové zaťaženie a aj pre Európsku úniu je oveľa prospešnejšia daňová konkurencia.

*****

Ako hodnotíte kroky Európskeho parlamentu napríklad pri presadení zníženia cien mobilného roamingu? Ste za podobné kroky aj v iných oblastiach?

Ján Oravec: Hodnotím ho ako signál, že populizmus dorazil už aj do Európskeho parlamentu, ktorý toto rozhodnutie prijal pred eurovoľbami, aby ukázal občanom, aká môže byť Európska únia pre nich užitočná. Takéto zásahy vrátane regulácie bankových poplatkov vedú spravidla len k tomu, že si regulované subjekty svoju rentu vyberú od ľudí iným menej transparentným spôsobom.

*****

Myslíte si, že Európska únia by sa časom mala zmeniť na federáciu? A prečo?

Ján Oravec: Určite nie. Mnohým občanom u nás sa to zdá ako dobrá alternatíva, pretože našich politikov hodnotia ako nekompetentných a skorumpovaných. Rozhodnutia úradníkov z Bruselu preto považujú za „menšie zlo“. Podceňujú ale mnohé riziká a nevýhody, ktoré by federatívne usporiadanie so sebou prinášalo. Ide najmä o nemožnosť robiť jednu dobrú politiku pre 28 odlišných ekonomík, z čoho vyplývajú konflikty a napätia, ktoré si ešte mnohí pamätáme napr. z čias nášho federatívneho spolužitia s Čechmi alebo centrálneho plávania v rámci RVHP.

*****

Mala by mať Európska únia spoločnú armádu?

Ján Oravec: Nie, Európska únia by nemala mať spoločnú armádu. Pre Slovensko je veľmi dôležité byť súčasťou systému kolektívnej bezpečnosti. Ten však v súčasnosti zabezpečuje NATO, ktorej je Slovensko riadnym členom. Budovanie spoločnej armády Európskej únie by znamenalo platenie dvakrát za to isté.

*****

Ste za to, aby sa právomoci Európskeho parlamentu ešte viac posilnili a, naopak, Európskej komisie znížili?

Ján Oravec: Medzi právomoci Európskeho parlamentu v súčasnosti nepatrí tá najpodstatnejšia – zákonodarná iniciatíva. Tú má v súčasnosti výlučne Európska komisia, ktorá je ale zároveň výkonným orgánom Európskej únie. Právomoc navrhovať EÚ legislatívu by teda v budúcnosti mala prejsť z Európskej komisie na Európsky parlament.

*****

Myslíte si, že Európska únia by mala tlačiť na čoraz väčší podiel zelenej energie?

Ján Oravec: Nemyslím si, že by naň mala tlačiť tak ako dnes, prostredníctvom záväzných cieľov, či už v rámci Stratégie 2020 alebo najnovšie v novom rámci pre energetiku a klimatické zmeny. Najväčší a najefektívnejší tlak v prospech „zelenej“ energie je schopný vyvinúť len trh prostredníctvom cien. Krízy – ako napr. súčasná ukrajinská kríza – skôr či neskôr vedú k nárastu cien „tradičných“ zdrojov energie od tradičných dodávateľov, čím sa stávajú komerčne zaujímavé aj iné zdroje energie, ktoré predtým zaujímavé neboli práce kvôli vyššej cene.

Ján Oravec,
Líder kandidátky SaS do eurovolieb 2014

Kandidát do Európskeho parlamentu 2014 Ján Oravec a jeho krédo:

Úlohou politikov u nás aj v Európe nie je hrať sa na Jánošíkov a bohapusto prerozdeľovať, ale vytvárať čo najlepšie podmienky pre tých, ktorí zamestnávajú a vytvárajú hodnoty.

Ďalšie informácie

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.