Problém Európskej únie v piatich grafoch a čo s ním

Európska únia zaostáva za globálnymi konkurentmi, jej ekonomika nerastie, zatiaľ čo Čína a India ju dobiehajú míľovými krokmi:

Európska únia a ekonomika
Európska únia zaostáva aj v produktivite práce:

Európska únia a produktivita práce

Príčina č. 1: Vysoké daňové zaťaženie

Európska únia a dane

Príčina č. 2: Horšie podmienky pre začatie podnikania

Európska únia a podnikanie

Príčina č. 3: Vyššie ceny energií (spôsobené vládnou reguláciou), ktoré znižujú konkurencieschpnosť európskych výrobcov

Európska únia a energia

Európska únia – záver k problému

„Vlády potrebujú realizovať politiku, ktorá podporí rast ťahaný súkromným sektorom. To znamená menej, ale inteligentnej regulácie, nižšie a nedeformujúce dane pre právnické osoby, voľný obchod a investičnú politiku, flexibilitu trhu práce, jasné smerovanie k dlhodobým štrukturálnym reformám. Pravdaže, situácia v každej krajine Európskej únie je odlišná, ale spomínané prvky spolu vytvárajú priaznivé podnikateľské prostredie. Ich zavedením vlády uvoľnia produktívny potenciál súkromného podnikania a povzbudia súkromné investície, ktoré povedú k ekonomickému rastu a tvorbe reálnej zamestnanosti.“ (Krištáľovo čistá definícia dobrej ekonomickej politiky z dokumentu zamestnávateľských organizácií vládam OECD)

Inými slovami, podnikatelia apelujú na vlády vyspelých krajín, aby v časoch výrazných rozpočtových obmedzení za hlavný nástroj na zvyšovanie ekonomického rastu a zamestnanosti považovali zlepšovanie podmienok na fungovanie súkromného sektora, ktorý jediný vytvára reálnu zamestnanosť a ekonomický rast.

A čo robia vlády, vrátane tej slovenskej?

Zavádzajú viac a často vyslovene hlúpej regulácie, vyššie a deformujúce dane pre právnické osoby, najrôznejšie – často skryté a rafinované – obmedzenia obchodu, diskriminačnú investičnú politiku, znižujú flexibilitu trhu práce, prešľapujú na mieste a odkladajú dlhodobé štrukturálne reformy.

Teda v praxi realizujú presný opak opatrení, ktoré majú vytvárať priaznivé prostredie na podnikanie.

Výsledkom je zhoršovanie podmienok na podnikanie, nižší ekonomický rast, menej pracovných príležitostí, menší manévrovací priestor na konsolidáciu verejných financií. Každá vláda má možnosť vybrať si medzi dobrou a zlou politikou. Bohužiaľ, väčšina vlád členských krajín Európskej únie si vybrala tú druhú možnosť.

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 …

Voľby do Európskeho parlamentu 2014 budú aj o tom, či si vyberieme zástupcov, ktorí budú podporovať doterajšiu zlú politiku aj na Európskej úrovni, alebo budú presadzovať návrat k dobrej a zodpovednej politike, kým je ešte čas.

Ján Oravec
Líder kandidátky SaS vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014

Mám ambíciu ovplyvňovať, akým smerom sa uberá Európska únia a aké postavenie v jej rámci má mať Slovenská republika.

www.zps.sk
janoravec.sk/
eurovolby2014.sk/tag/jan-oravec/
sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Oravec_(ekonóm)
en.wikipedia.org/wiki/Jan_Oravec_-_economist

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.