Pavol Podolay: Európska únia musí zmierňovať regionálne rozdiely

Slovensko aj keď je považované v rámci Európskej únie za malú krajinu dlhodobo zápasí s veľkými regionálnymi rozdielmi. V rámci kampane pred eurovoľbami 2014 som za 9 týždňov navštívil už všetky regióny Slovenska. Rozhovory s ľuďmi …

Európska únia - regionálne rozdiely

… ma utvrdili v presvedčení, že občanov najviac trápi nezamestnanosť a chýbajúca práca v regiónoch.

Súčasný europoslanci sa nezaujímali ako pomôcť Slovensku

S veľkým prekvapením som zistil, že väčšina súčasných europoslancov zo Slovenska počas svojho päťročného mandátu chudobné regióny Slovenska nenavštívila a vôbec sa nezaujímali o možnosti ako im pomôcť. Práve preto som dal počas kampane “Eurovoľby 2014” verejný prísľub, že v prípade zvolenia do Európskeho parlamentu navštívim počas výkonu svojho mandátu všetky mestá a obce na Slovensku.

Ľudia nesmú mať pocit, že Brusel je ďaleko, práve naopak!

Ako europoslanec chcem využiť skúsenosti

V pozície europoslanca chcem využiť svoje skúsenosti z Bavorska, ktoré bolo na začiatku v rovnakej pozícii ako Slovensko. Chudobná a kresťanská agrárna krajina, ktorá sa však na rozdiel od Slovenska dokázala dobrou politikou vypracovať na svetovú špičku, prakticky vo všetkých oblastiach. To čo dokázali Bavoráci môžu dokázať aj Slováci.

Keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie …

Keď Slovensko pred desiatimi rokmi vstupovalo do Európskej únie, za jednu z hlavných výhod vtedy verejnosť považovala možnosť znížiť regionálne rozdiely.

Po desiatich rokoch členstva v Európskej únii môžeme konštatovať, že sa tento cieľ nepodarilo naplniť. Chudobné regióny východného a stredného Slovenska majú stále nedostatočnú infraštruktúru a sú málo atraktívne pre investorov aj turistov. Uvedomujem si, že sám nemôžem tento vývoj zvrátiť.

Chcem formovať regionálnu politiku Európskej únie

Ako prezident Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie chcem pomáhať chudobným regiónom Slovenska a to predovšetkým posilňovaní hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom.

Moje medzinárodné kontakty a skúsenosti sú zárukou, že v Európskom parlamente nebudem vo svojom snažení osamotený. Spolu s kolegami ďalších krajín chcem formovať regionálnu politiku Európskej únie tak, aby skutočne napomáhala zmierňovať rozdiely medzi regiónmi.

Šanca na nový začiatok v čerpaní eurofondov

Práve v roku 2014 sa začne nové programové obdobie ktoré je šancou aj na nový začiatok v čerpaní eurofondov. V nich patrí Slovensko medzi najslabšie štáty Európske únie, pričom práve eurofondy investované do  infraštruktúry sú skvelou možnosťou ako pomôcť chudobným a zaostalým regiónom.

Keď mi dáte v eurovoľbách 2014 svoj hlas …

V prípade zvolenia v eurovoľbách 2014 do Európskeho parlamentu budem aktívny aj v zaostalých regiónoch. Aj v najchudobnejšej časti Slovenska si zriadim kanceláriu, aby som bol čo najbližšie k ľuďom a mohol počúvať ich hlas a reagovať na ich problémy.

Ako europoslanec získam vplyv a váhu aj na slovenskej politickej scéne, ktorý by som aktívne vedel využiť. Preto chcem na problémy chudobných regiónov nie len poukazovať, ale aj navrhovať ich riešenia podľa vzoru Bavorska.

Pavol Podolay, kandidát na europoslanca – viac info

Europass-životopis >>
Kandidát pre eurovoľby 2014 – Leták >>
Kandidát na europoslanca P. Podolay – Články >>

Kontaktovať pána Podolaya môžete na:

Pavol Podolay
Email: pavol@podolay.eu
Web: www.facebook.com, www.podolay.eu

Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.