Členstvo SaS v ALDE

SaS v ALDE – Strana Sloboda a solidarita je súčasťou rodiny liberálnych strán zoskupených v Aliancii liberálov a demokratov pre Európu (ALDE), ktorá v súčasnosti pokrýva širokú škálu názorov. SaS má blízko hlavne k eurorealistickej časti strán …

ALDE - Aliancia liberálov a demokratov pre Európu
… ako FDP v Nemecku, Venstre v Dánsku alebo VVD v Holandsku.

Mnoho tiež máme spoločného s kolegami z Estónska a Litvy, ktorí vďaka skúsenosti s komunistickým režimom prechovávajú zdravú skepsu voči centralistickým tendenciám v Európskom parlamente.

SaS systematicky pracuje na tom, aby sa liberálne európske strany posunuli viac smerom k požiadavkám posilnenia základných štyroch slobôd, výrazného zníženia regulácií, zvyšovania konkurencieschopnosti EÚ a prehodnotenia ďalšej plazivej integrácie bez potrebnej demokratickej legitimity.

V ALDE dnes prebieha intenzívna diskusia o jej budúcom smerovaní a už jej Londýnsky programový manifest je pre nás znamením, že v našom zmýšľaní nájdeme partnerov. Vítame tiež fakt, že eurofederalistické tendencie v ALDE výrazne oslabli. Ján Oravec, líder našej kandidátky, už v minulosti adresoval vedeniu ALDE spolu s inými predstaviteľmi liberálnych inštitúcií svoje výhrady a v ich duchu budeme pôsobiť aj po zvolení za poslancov Európskeho parlamentu.

Intenzívne tiež komunikujeme so zástupcami európskych konzervatívcov a reformistov, s ktorými máme spoločné mnohé názory hlavne v ekonomických otázkach. Súhlasíme s ich pohľadom na európsku integráciu a tiež cítime potrebu výraznej reformy Európskej únie. Už dnes v Európe na presadenie nášho programu nachádzame spojencov.

Ďalšie doplňujúce informácie o ALDE

    ALDE – Skupina Aliancie liberálov a demokratov pre Európu je európska politická strana, ktorá združuje viac ako 50 liberálnych strán z členských krajín EÚ a ďalších 13 krajín. Hlavnými hodnotami strany sú demokracia, vláda zákona, ľudské práva, tolerancia a solidarita, slobodná a otvorená spoločnosť, prosperujúca Európa, udržateľný rozvoj, mier, rozširovanie EÚ, transparentnosť a zodpovedná Európa. Viac info nájdete na stránkach:

  • http://www.europskaunia.sk/aliancia-liberalov
  • http://www.alde.eu
Eurovoľby 2014 - Strana SaS

Všetci za Brusel, my za vás - je ústredné heslo strany SaS pre eurovoľby 2014, pretože viac ako 70% našich zákonov je ovplyvnených reguláciami z EÚ, ktoré v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú každodenný život Slovákov.